ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
 
หน้าแรกศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็นมา ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ทำเนียบผู้บริหาร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
อัตรากำลังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
โครงสร้างการบริหารงาน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
การเข้ารับบริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
สถิติคนขอทาน คนไร้ที่พึ่ง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อหน่วยงาน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
แผนที่ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่


ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ศุนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่

จำนวนคนที่เข้าชม
 
วิศัยทัศน์ พันธกิจ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ผลการปฏิบัติงาน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่


     
  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินโครงการ "เราชนะ" หร้อมด้วยหน่วยงานทีม One Home พม.เชียงใหม่

อ่านต่อ >>
 
 
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านเชียงใหม่ (บ้านเตื่อมฝัน) ร่วมจัดกิจกรรม "เดินกาแฟ" ลงพื้นที่รอบเมืองเชียงใหม่

อ่านต่อ >>
 
นายสุกิตติ์ รักชาติ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านคอร์รัปชั่น พม.โปร่งใส


อ่านต่อ >>
 
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน "ประเพณีกินข้าวใหม่ และตลาดร้อยใจชนเผ่าพื้นเมือง ภาคเหนือ"

อ่านต่อ >>
 
  เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับพร้อมมอบดิกไม้ เนื่องในโอกาสนายสุกิตติ์ รักชาติ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูน มาปฏิบัติราชที่


อ่านต่อ >>
 
     
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร อพม. จังหวัดเชียงใหม่

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัคร อพม. โดยสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทุกจังหวัด หรือทางเว็บไซส์ อพม.
     
 
     
 
   
   
     
 
     
     
     
     
ศูนยคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่