ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
 
หน้าแรกศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็นมา ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ทำเนียบผู้บริหาร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
อัตรากำลังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
โครงสร้างการบริหารงาน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
การเข้ารับบริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
สถิติคนขอทาน คนไร้ที่พึ่ง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อหน่วยงาน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
แผนที่ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่


ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่  ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและคนที่ใช้พื้นที่สาธารณะ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ด้านที่พักอาศัยชั่วคราว ปัจจัย 4 การเข้ารับการรักษาพยาบาล อาการทางกาย อาการทางจิตเวช การหางานทำแก่ผู้มาหางานในจังหวัดเชียงใหม่ การอำนวยความสะดวกในการทำบัตรประจำตัวประชาชน  เพื่อให้คนเหล่านั้นได้เข้าถึงสิทธิของทางภาครัฐ
     
  ศูนยืคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ การทำบตรประจำตัวประชาชน  
 
 
     
 
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
     
     
     
       
 
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่