ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
 
หน้าแรกศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็นมา ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ทำเนียบผู้บริหาร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
อัตรากำลังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
โครงสร้างการบริหารงาน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
การเข้ารับบริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
สถิติคนขอทาน คนไร้ที่พึ่ง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อหน่วยงาน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
แผนที่ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
  
     

Infographic

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่


  ประจำเดือนสิงหาคม 2560
1 ส.ค. 60
1 ส.ค. 60
2 ส.ค. 60
3 ส.ค. 60
5 ส.ค. 60
6 ส.ค. 60
7 ส.ค. 60
9 ส.ค. 60
13 ส.ค. 60
1 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
22 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
26 ส.ค. 60
27 ส.ค. 60
27 ส.ค. 60
28 ส.ค. 60
28 ส.ค. 60
29 ส.ค. 60
30 ส.ค. 60

Infographic

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่


  ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
1 ก.ค. 60
3 ก.ค. 60
4 ก.ค. 60
4 ก.ค. 60
4 ก.ค. 60
4 ก.ค. 60
4 ก.ค. 60
6-7 ก.ค. 60
6 ก.ค. 60
12 ก.ค. 60
12 ก.ค. 60
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
27 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60
 

Infographic

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่


  ประจำเดือนมิถุนายน 2560
1 มิ.ย. 60
1 มิ.ย. 60
2 มิ.ย. 60
3 มิ.ย. 60
5 มิ.ย. 60
6 มิ.ย. 60
7 มิ.ย. 60
9 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
15 มิ.ย. 60
21 มิ.ย. 60
22 มิ.ย. 60
23 มิ.ย. 60
26 มิ.ย. 60
27 มิ.ย. 60
27 มิ.ย. 60
28 มิ.ย. 60
28 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
     

Infographic

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่


  ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
1 พ.ค. 60
2 พ.ค. 60
3 พ.ค. 60
4 พ.ค. 60
8 พ.ค. 60
9 พ.ค. 60
9 พ.ค. 60
15 พ.ค. 60
15 พ.ค. 60
16 พ.ค. 60
17 พ.ค. 60
17 พ.ค. 60
18 พ.ค. 60
18 พ.ค. 60
19 พ.ค. 60
19 พ.ค. 60
23 พ.ค. 60
24 พ.ค. 60
25 พ.ค. 60
     

Infographic

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่


  ประจำเดือนเมษายน 2560
3 เม.ย. 60
4 เม.ย. 60
10 เม.ย. 60
12 เม.ย. 60
13 เม.ย. 60
14 เม.ย. 60
15 เม.ย. 60
16 เม.ย. 60
17 เม.ย. 60
19 เม.ย. 60
     

Infographic

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่


  ประจำเดือนมีนาคม 2560
1 มี.ค. 60
2 มี.ค. 60
6 มี.ค. 60
7 มี.ค. 60
7 มี.ค. 60
8 มี.ค. 60
9 มี.ค. 60
9 มี.ค. 60
9 มี.ค. 60
13 มี.ค. 60
14 มี.ค. 60
15 มี.ค. 60
16 มี.ค. 60
17 มี.ค. 60
20 มี.ค. 60
21 มี.ค. 60
22 มี.ค. 60
23 มี.ค. 60
23 มี.ค. 60
23 มี.ค. 60
23 มี.ค. 60
24 มี.ค. 60
27 มี.ค. 60
29 มี.ค. 60
29 มี.ค. 60
29 มี.ค. 60
29มี.ค. 60
29 มี.ค. 60
29 มี.ค. 60
30 มี.ค. 60

Infographic

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่


  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
2 ก.พ. 60
3 ก.พ. 60
7 ก.พ. 60
9 ก.พ. 60
10 ก.พ. 60
15 ก.พ. 60
16 ก.พ. 60
16-17 ก.พ. 60
20 ก.พ. 60
21 ก.พ. 60
22 ก.พ. 60
23 ก.พ. 60
27 ก.พ. 60
28 ก.พ. 60

Infographic

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่


  ประจำเดือนมกราคม 2560
4 ม.ค. 60
4 ม.ค. 60
5 ม.ค. 60
6 ม.ค. 60
9 ม.ค. 60
10 ม.ค. 60
11 ม.ค. 60
13 ม.ค. 60
15 ม.ค. 60
16 ม.ค. 60
17 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
19 ม.ค. 60
20 ม.ค. 60
23 ม.ค. 60
24 ม.ค. 60
25 ม.ค. 60
27 ม.ค. 60
30 ม.ค. 60
31 ม.ค. 60

Infographic

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่


  ประจำเดือนธันวาคม 2559
1 ธ.ค. 59
2 ธ.ค. 59
2 ธ.ค. 59
5 ธ.ค. 59
8 ธ.ค. 59
12 ธ.ค. 59
13 ธ.ค. 59
14 ธ.ค. 59
16 ธ.ค. 59
19 ธ.ค. 59
20 ธ.ค. 59
21 ธ.ค. 59
21 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
26 ธ.ค. 59
27 ธ.ค. 59
28 ธ.ค. 59
28 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59

Infographic

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่


  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
4 พ.ย. 59
9 พ.ย. 59
10 พ.ย. 59
14 พ.ย. 59
15 พ.ย. 59
16 พ.ย. 59
16 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
18 พ.ย. 59
21 พ.ย. 59
21 พ.ย. 59
21 พ.ย. 59
23 พ.ย. 59
25 พ.ย. 59
29 พ.ย. 59
30 พ.ย. 59
29-30 พ.ย. 59
     
 
     
     
     
       
 
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่