ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
 

หน้าแรกศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็นมา ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ทำเนียบผู้บริหาร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
อัตรากำลังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
โครงสร้างการบริหารงาน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
การเข้ารับบริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
สถิติคนขอทาน คนไร้ที่พึ่ง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อหน่วยงาน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
แผนที่ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่


     

     
 
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งอยู่บริเวณศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 
 
เลขที่ 130 หมู่ที่ 12 ถนนวงแหวนรอบกลาง
ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50100


โทรศัพท์ 0-5329-6122
Fax 0-5329-6122
โทรศัพย์มือถือ 06-5445-5504
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองฯ 06-3192-6713


Website : www.cm-protectioncenter.dsdw.go.th

Email : chiangmai_pcd@dsdw.go.th

  Email : mitmaithree_cm@hotmail.com


 
     
     
 
     
     
     
       
 
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่