นางสาวอรพรรณ จิตจูน
 

หน้าแรกศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็นมา ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ทำเนียบผู้บริหาร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
อัตรากำลังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
โครงสร้างการบริหารงาน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
การเข้ารับบริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
สถิติคนขอทาน คนไร้ที่พึ่ง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อหน่วยงาน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
แผนที่ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
 


 เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายสุกิตติ์ รักชาติ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านคอร์รัปชั่น พม.โปร่งใส อย่างพร้อมเพรียงกัน ตามเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รับชันของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ลานหน้าพระประชาบดี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
     
     
       
 
นางสาวอรพรรณ จิตจูน