นางสาวอรพรรณ จิตจูน
 

หน้าแรกศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็นมา ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ทำเนียบผู้บริหาร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
อัตรากำลังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
โครงสร้างการบริหารงาน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
การเข้ารับบริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
สถิติคนขอทาน คนไร้ที่พึ่ง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อหน่วยงาน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
แผนที่ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่

 

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเดินกาแฟ Chiangmai
 
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ทีพึ่งจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมเดินกาแฟ

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่ (บ้านเตื่อมฝัน) ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินกาแฟเพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยการลงพื้นที่ ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ได้กำหนดวันจันทร์ลงพื้นที่บริเวณประตูท่าแพ วันพุธลงพื้นที่ขนส่งช้างเผือก และวันศุกร์ลงพื้นที่สวนสาธารณะตลาดวโรรส เพื่อสำรวจข้อมูลต่างๆ เช่นการอำนวยความสะดวกในการทำบัตรประจำตัวประชาชน อำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาล รวมถึงความต้องการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ของผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ โดยใช้ Google forms ในการสำรวจ พร้อมทั้งร่วมมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ อาหาร น้ำดื่ม แก่ผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ ตั้งแต่เวลา 18.00 น.

 
 
 
   
   
   
 
     
     
     
       
 
นางสาวอรพรรณ จิตจูน